Avukat Arama

Sehire Göre Avukat Arama

Yurtdışında Türk Avukat Arama


*Yeni

 
  • Maaş Hesabının Blokesi

    .


Maaş Hesabının Blokesi

MAAŞINIZI ALDIĞINIZ BANKA BANKAYA OLAN BORCUNUZDAN DOLAYI MAAŞINIZIN TAMAMINA HİÇ BİR UYARIDA BULUNMADAN EL KOYABİLİRMİ.KOYAMAZSA BLOKEYİ NASIL ÇÖZDÜRÜRSÜNÜZ TEŞEKKÜRLER.

Cevap #1
normal olarak maaşınızın belli bir kısmı haczedilemez
ancak banka ile bir sözleşme yapmış iseniz bu sözleşmedeki koşullara göre hesaplarınıza bloke koyma yetkisi tanımış olmalısınızCevap #2
emekli aylıkları nafaka alacağı haricinde kesilmez.işçi aylıkları ise 1/4 oranında kesilecektir.

Cevap #3
Maaş alınan banka değiştirilirse ne olur?

Cevap #4
Maaş alınan banka değiştirilirse ne olur?


Cevap #5
Merhaba;

Ben 23 yaşında hem okuyan hemde çalışan bir T.C. vatandaşıyım en büyük hissesi ingiliz bir şirkete ait hipermarket sektöründe faliyet gösteren bir şirkette çalışıyorum ve şirketimin anlaşmalı olduğu bankadan başka bir bankadan maaşımı alamıyorum. Kredi kartı borçlarımdan dolayı maaşımı aldığım banka dahil birkaç bankaya borçlandım ve bu borçlu olduğum bankalar sırayla maaşıma haciz koydular. Maaşımı aldığım banka haczi en son sırada koydu ve şuan maaşım , sıradaki banka tarafından hacizli ve 4/1i kesiliyor bu sıradaki banka maaşımı aldığım banka değil, ayrıca maaşımı aldığım banka konulan haczin haricinde yatan maaşım , maaş avasım , işimi yapmam için yatan seyhat avansım, iş avansımın 4/!ine bloke koyuyor. Maaşımın yattığı bankayı defalarca aramama rağmen çeşitli müşteri oyalama politikalarıyla blokeyi koyan birimlerine ulaşamadım aynı şekilde üç kez yazılı olarak ulaşmaya çalıştım ve net bir cevap alamadım.

Maaşımda yapılan bloke nedeniyle hayatımı asgari sınırınaltında sürdürememekle birlikte iş avansım ve seyahat avansımın bloke edilmesi iş akdimin feshine neden olabilecek sonuçlar doğurmaktadır. Bankanın bana imzalattığı sözleşmede bu konuyla ilgili bir imza atmadım diye hatırlıyorum fakat imzaladığım sözleşmeme de bankaya defalarca iletmeme rağmen ulaşamadım.

Sigortalı bir işte çalıştığım için ek iş yapma olanağım da yok konuyla ilgili desteğinizi talep ediyorum. Saygılarımla

Cevap #6
Aşağıda yargıtayın vermiş olduğu kararı ekliyorum:......

T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/10143
K. 2002/2566
T. 21.3.2002

• EMEKLİ MAAŞINA UYGULANAN BLOKE İŞLEMİNİN KALDIRILMASI ( Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Bağlanan Gelir ve Aylıkların Haczedilememesi )

• KISMEN HACZİ CAİZ OLAN ŞEYLER ( Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Bağlanan Gelir ve Aylıkların Haczedilememesi )

• MAAŞA UYGULANAN BLOKE İŞLEMİNİN KALDIRILMASI VE TAHSİLİ ( Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Bağlanan Gelir ve Aylıkların Haczedilememesi )

• TEMLİK SENEDİ ( Maaşta Tasarrufu Engelleyici Nitelikte Sözleşme Olması Nedeniyle Geçersizliği )

506/m.121
2004/m.83
818/m.19,20
.........................
sonuçta::...........
Dava, davacının imzaladığı temlik belgesi dolayısıyla davalı banka şubesi tarafından SSK. Genel Müdürlüğünden aldığı emekli maaşına uygulanan bloke işleminin kaldırılması ve tahsili istemine ilişkindir. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 121. maddesi uyarınca, bu kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar ile sağlanan yardımlar haciz edilemez. İcra İflas Kanunu 83. maddesi uyarınca borçlunun, hacizden önceki bir dönemde haczi caiz olmayan bir malın haczedilebileceği hakkında, alacaklı ile yapmış olduğu anlaşma geçerli değildir. Dairemiz uygulaması, Emekli Sandığından alınan maaşların dahi aynı madde gereğince 1/4 ünün haczedilebileceği yönündedir. Bu durum karşısında mahkemece, davacının imzaladığı temlik belgesinin maaşta tasarrufu engelleyici nitelikte bir sözleşme olduğu ve Borçlar Kanunu 19 ve 20 maddeleri uyarınca geçersiz sayılacağı gözönüne anılmaksızın, alacağın temliki mahiyetinde bulunduğu gerekçesiyle davanın REDDİNE karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Görüldüğü üzere siz maaşınız için bankayla temlikname imzalamış olsanız bile bu geçersizdir. Cumhuriyet başsavcılığına şikayet yollu dilekçenizi hazırlayıp bir öreneğini ilgiyi bankya ve/veya avukata fakslayınız...

Cevap #7
Tarafınıza çok teşekkür ederim SAYGILARIMLA

 

 

HukukEKSPER.com ve İnterneti çok daha hızlı kullanabilmeniz için  'u öneriyoruz.