Avukat Arama

Sehire Göre Avukat Arama

Yurtdışında Türk Avukat Arama


*Yeni

 
  • Sabıka Kaydı ve Yedek Subaylık

    .


Sabıka Kaydı ve Yedek Subaylık

selamlar ben 4 yıllık fakülte mezunu bir eski hükümlüyüm ancak yasal süre geçtiği için sabıka kaydım silindi. Şu anda adli sicil kaydım temiz. Yalnız beni ürküten bir sorunla karşı karşıyayım. Sabıka kaydı silinmiş olsa dahi, eski hükümlü olduğum için yedek subaylık statüsünden ve kısa dönem askerlik hakkından yararlanamayacağım söylendi. Bu konuda bilgisi olan bir avukat arkadaş benİ aydınlatırsa çok sevinirim. ayrıca AYİMin bir kararında (Dergi No:11 Karar Dairesi:AYİM.2.D. Karar Tarihi:02.12.1995 Karar No: E. 1995/506[/font=Arial Black]Karar No: K. 1996/1010) adli sicil kaydından silinen bir suçun hiç işlenmemiş gibi kabul edilmesi gerektiği belirtiliyor. Ama aksi yönde AYİM kararları da var. Bu sorunla ilgili bana bir açıklama getirecek ve yol gösterebilecek birisi varsa lütfen yazsın saygılarımla

Cevap #1
İşlediğiniz suçun neviine göre askerlik durumunuz taktir edilecektir. Suç belli olmadığı için yorum yapmak gereksiz biz zaman kaybı olacaktır. Örneğin terör örgütü üyesine yardım ve yataklıktan hüküm giydiyseniz bu adli sicilden silinse bile yedek subay olamazsınız ...

Cevap #2
Avukat değilim. ama kardeşim benzer durumdaydı uzun dönem er olarak almaya çalıştılar. ayim de asal a dava açtı ve davada kendini savundu ve kısa dönem askerliğe çevirtti. Sizin davanız önemli 1 yıldan fazla ceza almamanız gerekiyor. Eğer altındaysa kardeşimin davasını örnek gösterip dava açabilirsiniz.

Cevap #3
ayrıntıya gerek yok ayim de şansınızı denemenizi tavsiye ederim iyi şanslar

Cevap #4

Selam arkadaşlar benimde sorunum aslında Platonas arkadaşımızki ile aynı ben daha açık olarak cezamıda söyleyeyim ve kısaca anlatayım. Çünkü haksız yere sabıkalı durumuna düştüm ama daha da önemlisi insanların gerçeği bilip bana o gözle bakmaması . Üniversitede ev arkadaşlarımın kaçak elektrik kullanması ve ev kontratının da benim adıma olması nedeni ile mahkemece kesinleşmiş 2 ay kadar paraya çevrilmiş ve ertelenmiş bir cezam var ve buda 5 sene içinde sicilden silinecek o sure 2009 nisanda doluyor ama benimde askerlikte astsubaylık hakkım elimden alındı ve uzun dönem er olarak yapmak zorundayım.
Arkadaşların yazdıklarını ve yorumlarını okudum. Bu konuda bişey yapabilirmiyim ? Astsubaylık hakkımı tekrar kazanabilirmiyim ? bunun için ne yapmam gerekiyor ? Bu konularda fikirlerinizi bekliyorum. Benimle aynı durumda başka arkadaşlarda varsa sorunlarımızı yazabiliriz.
Teşekkürler

Cevap #5
1076 Sayılı Kanun
Madde 8 - (Değişik : 29/11/1983 - 2962/3 md.)

Yedek subay adayı olarak askere sevkden evvel veya yedek subay yetiştirilmekte iken aşağıdaki engel hali olduğu anlaşılanlar askerlik hizmetini durumlarına göre er veya erbaş olarak tamamlarlar.

a) 1. Türk Silahlı Kuvvetlerinde subaylıktan çıkarmayı gerektiren bir suçtan mahkum olanlar,

2. Kamu hizmetlerinden müebbeten yasaklı olanlar,

3. Hileli müflis olduğu ilân edilenler,

b) Yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde;

l. Disiplinsizlik ve ahlâki durumları sebebiyle yedek subay çıkarılması uygun görülmeyenler,

2. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşüren veya askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak eylemlerde bulunanlar ile tutum ve davranışlarıyla yasa dışı siyasî, yıkıcı, bölücü ideolojik görüşü benimsemiş olduğu anlaşılanlar,

Okul disiplin kurullarının vereceği subay olamaz kararı üzerine er olurlar.

c) Yedek subay öğreniminde başarı gösteremeyenler, erbaş olur1ar.

Bunların yerine getirecekleri hizmet süresi 1111 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen süre kadardır.

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu
Madde 30 (Değişik: 22/3/2000 - 4551/6 md.)

Aşağıda yazılı hallerde subay, astsubay, uzman jandarmalar ve özel kanunlarında bu cezanın uygulanacağı belirtilen asker kişiler hakkında, askeri mahkemeler veya adliye mahkemelerince asıl ceza ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilir. Bu husus mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa dahi, Silahlı Kuvvetlerden çıkarmayı gerektirir.

A) Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere ölüm, ağır hapis, bir seneden fazla hapis cezası ile hükümlülük halinde,
B) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle hükümlülük halinde.

Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere, askeri mahkemelerce üç aydan fazla hapis cezası ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilebilir.

Cevap #6
arkadaşlar yanlış anlamanızdan korkarak ve üzülerek şunu söylemek istiyorum bu hukuk maddesi bende de vardı işte zaten hukukçulara bu noktada ihtiyaç duyuluyor yani bunu yorymlamak Ben pozisyonumu yukarda yazdım zaten bazı arkadaşlar ayim e dava felan diyo sizlerin yorumlarını bekliyorum
duyacagınız alakadan ötürü teşekkür ederim
saygılar

Cevap #7
Sayın ağrılıların kurbanı ;
Astsubay astsubay diyip durduğunuz yedek subaylık sanırım. Kaçak elektrik kullanmak fiili Subaylıktan çıkarılmayı gerektiren bir suçtur. Bundan ceza alanlar yedeksubay olamaz.
Kanunları birbirine karıştırmayalım lütfen. Bir seneden az ceza alanlar (Yüzkızartıcı suçlar hariç ) AYİM e başvurarak yedeksubaylığa hak kazanabilirler. Zaten doğrusuda odur. Askerlik şubelerinin hatasından zaman zaman bu durum ortaya çıkıyor. Ancak yüz kızartıcı dediğimiz suçlar Subay olma hakkının kaybına neden olan suçlardan olduğundan kesinleşmiş cezası bulunanların yedeksubay olma şansı yoktur.

Cevap #8
sayın Tangör Evren

Cevabınıza cok teşekkür ederim. Ayrıca 5 sene sonunda benim sicilim temizlenecek. Peki ben askere 5 senenin sonunda sicilim temizlendikten sonra gidersem eğer durum nasıl değişecek? Acaba eski hakkımı kazanabiliyormuyum ? Çünkü artık sabıkasız suçsuz bir vatandaş durumuna geliyorum ve yedek subaylık şartlarını üniversite mezunu oldugum için taşıyorum ve bu hakkı engelleyecek hiç bir sorunumda kalmamış oluyor. Bu konuda acaba kanunlar nasıl ve sanırım siz bu konularda da çok iyisiniz o nedenle fikir ve düşüncelerinizide büyük bir heyecen ve ilgi ile bekleyeceğim.
Teşekkürler
Saygılar iyi çalışmalar

 

 

HukukEKSPER.com ve İnterneti çok daha hızlı kullanabilmeniz için  'u öneriyoruz.