Dilekçe ve Hukuksal Arama: Örn: Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi , Telefon Çalınma Dilekçesi, Redd-i Hakim... Davası nasıl açılır?, vb.
 

Dilekçe / Sözlesmeler

TAHLIYE EMRINE ITIRAZ

Dilekçesi/Sözleşmesi Örneği

………..…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

DOSYA NO                                        :   …….

TAHLİYE EMRİNE İTİRAZ
EDEN (KİRACI)                                :  

 

VEKİLİ                                              :  

 

KARŞI TARAF (KİRALAYAN)          :  

 

DAVA KONUSU                                 :   Tahliye emrine itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

OLAYLAR                                          :
1.  Müvekkilim …………………… mülkiyeti …………………ye ait olan ve ……………. ili, …………… ilçesi ………… sokak No: …………. adresinde bulunan dairede …/…../…….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince, kiracı olarak oturmaktadır.
2.  Kira sözleşmesi süresinin …/…./…… tarihinde dolacağı da dikkate alınarak, müvekkilim ile Kiralayan arasında yapılan …/…./……. tarihli sözleşme ile, söz konusu kira süresi aynı şartlarla tekrar uzatılmıştır.
3.  Ancak, kiralayan, kira sözleşmesi süresinin uzatılmasına rağmen …….. … İcra Müdürlüğünün …………../… Esas sayılı takip dosyası ile başlattığı takip dosyasından müvekkilime Tahliye Emri (Örnek 56) göndermiş bulunmaktadır. Müvekkilim söz konusu tahliye emrini ……./…../……… tarihinde tebellüğ etmiştir. Ancak müvekkilimle, kiralayan arasında yapılan sözleşme ile kira süresi uzatılmış olduğundan kiralayanın başlatmış olduğu icra takibine itiraz etme zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ ve TALEP                             :   Yukarıda sayılan nedenlerle yerinde olmayan tahliye emrine vaki itirazlarımızın kabulü ile müvekkilim hakkında başlatılmış bulunan icra takibinin durdurulması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

                                                                                        ……/……/2001
                                                                                        İtiraz Eden (Kiracı) Vekili
                                                                                       

Özet


Hukuk Eksper Öneriyor:

Alanında Uzman Avukatlarla Çalışın, İşinizi, Hayatınızı, Geleceğinizi Şansa Bırakmayın.

Aydin Avukat

GÜLSEREN CAN Aydin

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Ankara Avukat

AYHAN SEFA AKAY Ankara

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Sanliurfa Avukat

HADI KAYA Sanliurfa

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

ISMET GÜNEY Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Konya Avukat

ÖMER ULUKAPI Konya

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

MEHMET ÖZÇELIK Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

NACI ÖZDEMIR Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

GÜLAY TAMBAY Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

RECEP YILMAZ Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

ILKNUR AKBAY Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın

HukukEKSPER.com ve İnterneti çok daha hızlı kullanabilmeniz için  'u öneriyoruz.