Dilekçe ve Hukuksal Arama: Örn: Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi , Telefon Çalınma Dilekçesi, Redd-i Hakim... Davası nasıl açılır?, vb.
 

Dilekçe / Sözlesmeler

KIRALANANDA HAPIS HAKKI TANINMASI

Dilekçesi/Sözleşmesi Örneği

………… SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI (KİRALAYAN)         : 

 

VEKİLİ                                   :

 

DAVALI (KİRACI)                 : 

 

DAVA KONUSU                     :  Kiralayanın kiralanan dairede bulunan eşyaları üzerinde hapis hakkı tanınması talebinden ibarettir.

OLAYLAR                              :
1. Davalı ……………., mülkiyeti müvekkilim …………..İ'ye ait olan ve ………… ili, …………..ilçesi ………….. sokak No: …/….. adresinde bulunan dairede …./…./…… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmaktadır.
2. Sanık, kira süresinin …/…./……. tarihinde dolmasından dolayı, son ..aya ait kira bedellerini ödememiş ve daireyi de terk ederek dairedeki eşyalarını da götürme hazırlığı içinde olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu durumda, müvekkilimin kiracıdan olan 5 aylık kira bedeli olan ………………. TL.- kira alacağı karşılıksız kalacaktır.
3. Bu itibarla sayın hakimliğinizden, kiralayanın dairede bulunan eşyaları üzerinde müvekkilim lehine hapis hakkı tanınması için işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    :           Borçlar Kanunu m. 267 ve ilgili diğer maddeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili sair mevzuat

SUBUT DELİLLER                  :  ……/…/…… başlangıç tarihli kira sözleşmesi, Tapu Kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP                  :  Yukarıda sayılan nedenlerle, iş bu davamızın kabulü ile, Müvekkilime ait kiralananda kiracı olarak bulunan ve beş aylık kira bedelini ödemeyen davalının kiralananı terk etmek üzere olduğundan, kiracıya ait eşyalar üzerinde müvekkilim lehine hapis hakkı tanınmasına,  yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
                                                                                                                      ……/……/2001
                                                                                                                      Davacı Vekili
                                                                                                                     

Özet


Hukuk Eksper Öneriyor:

Alanında Uzman Avukatlarla Çalışın, İşinizi, Hayatınızı, Geleceğinizi Şansa Bırakmayın.

Konya Avukat

AHMET ARISOYLU Konya

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Manisa Avukat

IBRAHIM OGUZ KURBANOGLU Manisa

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Çanakkale Avukat

IBRAHIM SÖNMEZ Çanakkale

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Ankara Avukat

ALPAY OLCAY Ankara

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

FERAYE ATUKALP Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Ankara Avukat

TAHSIN UFUK ÇETINER Ankara

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
 Avukat

ENBIYE ÇAVUSOGLU NARGAZ

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

ÖZGE DIDEM TURANTEPE Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

MEHMET SAIT KILIÇ Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

UGUR ÜLTAY Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın

HukukEKSPER.com ve İnterneti çok daha hızlı kullanabilmeniz için  'u öneriyoruz.