Dilekçe ve Hukuksal Arama: Örn: Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi , Telefon Çalınma Dilekçesi, Redd-i Hakim... Davası nasıl açılır?, vb.
 

Dilekçe / Sözlesmeler

IS DAVASI SURE TUTUM DILEKÇESI

Dilekçesi/Sözleşmesi Örneği

..................... … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

 

DOSYA NO                                          :   ................ … İş Mahkemesi 2003/… Esas.

TEMYİZ EDEN (DAVACI)                    :  
                                                               

VEKİLİ                                                :  
                                                               

KARŞI TARAF (DAVALILAR)            :   1.)                                                                                                                                            2.) SSK Genel Müdürlüğü
                                                               
DAVA KONUSU                                   :   Sayın Mahkemenizce verilen ....................... tarih, 2003/… Esas sayılı kararın bozulması dileğiyle temyiz edildiğini belirten süre tutum dilekçesinin sunulmasından ibarettir.

OLAYLAR                                            :
1.  Sayın mahkemenizin, 2003/… Esas sayılı dosyasının ........................ tarihli kararını temyiz ediyoruz.
2.  Söz konusu bu dilekçemizi HUMK'na uygun olarak süresi içinde sunuyoruz.
3.  Haksız, yersiz, usul ve kanuna aykırı olan temyiz nedenlerini bildirecek gerekçeli temyiz dilekçemizi, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden itibaren 8 günlük kanuni süresi içerisinde sayın hakimliğinize sunacağız.

SONUÇ ve TALEP                               :  Mahkemenizin gerekçeli kararının tebliğini beklediğimizi, kararı temyiz ettiğimizi ve bozulması talebimizi bildiren iş bu süre tutum dilekçesi, sayın mahkemenizin taktirlerine saygıyla arz olunur.

……/……/2003
Davacı Vekili
Av. .........................

Özet


Hukuk Eksper Öneriyor:

Alanında Uzman Avukatlarla Çalışın, İşinizi, Hayatınızı, Geleceğinizi Şansa Bırakmayın.

Istanbul Avukat

FEHMI ÖZKÜÇÜK Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

NEJAT SÖYLEV Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Içel Avukat

MUSTAFA TUZKAYA Içel

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Denizli Avukat

Mustafa Ali ÇETIN Denizli

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

ISMAIL YILMAZ ASLAN Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
 Avukat

MESUT SEVIM

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
 Avukat

MEHMET ZEKI KAYA

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

KADIR BUZ Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

GÜLTEKIN GÜNEY Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

BERRIN ORHAN Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın

HukukEKSPER.com ve İnterneti çok daha hızlı kullanabilmeniz için  'u öneriyoruz.