Dilekçe ve Hukuksal Arama: Örn: Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi , Telefon Çalınma Dilekçesi, Redd-i Hakim... Davası nasıl açılır?, vb.
 

Dilekçe / Sözlesmeler

IS DAVASI SURE TUTUM DILEKÇESI

Dilekçesi/Sözleşmesi Örneği

..................... … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

 

DOSYA NO                                          :   ................ … İş Mahkemesi 2003/… Esas.

TEMYİZ EDEN (DAVACI)                    :  
                                                               

VEKİLİ                                                :  
                                                               

KARŞI TARAF (DAVALILAR)            :   1.)                                                                                                                                            2.) SSK Genel Müdürlüğü
                                                               
DAVA KONUSU                                   :   Sayın Mahkemenizce verilen ....................... tarih, 2003/… Esas sayılı kararın bozulması dileğiyle temyiz edildiğini belirten süre tutum dilekçesinin sunulmasından ibarettir.

OLAYLAR                                            :
1.  Sayın mahkemenizin, 2003/… Esas sayılı dosyasının ........................ tarihli kararını temyiz ediyoruz.
2.  Söz konusu bu dilekçemizi HUMK'na uygun olarak süresi içinde sunuyoruz.
3.  Haksız, yersiz, usul ve kanuna aykırı olan temyiz nedenlerini bildirecek gerekçeli temyiz dilekçemizi, gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden itibaren 8 günlük kanuni süresi içerisinde sayın hakimliğinize sunacağız.

SONUÇ ve TALEP                               :  Mahkemenizin gerekçeli kararının tebliğini beklediğimizi, kararı temyiz ettiğimizi ve bozulması talebimizi bildiren iş bu süre tutum dilekçesi, sayın mahkemenizin taktirlerine saygıyla arz olunur.

……/……/2003
Davacı Vekili
Av. .........................

Özet


Hukuk Eksper Öneriyor:

Alanında Uzman Avukatlarla Çalışın, İşinizi, Hayatınızı, Geleceğinizi Şansa Bırakmayın.

Içel Avukat

YUSUF YÖN Içel

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Tekirdag Avukat

N. AYHAN YAVUZ Tekirdag

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Izmir Avukat

YILDIRIM GÜLER Izmir

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Kirikkale Avukat

ÜMIT NURI KOCABALLI Kirikkale

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Ankara Avukat

ABDULHALIK YÜCESOY Ankara

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

MUSTAFA YUNUSOGLU Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

RÜSTÜ KÖPRÜLÜ Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
 Avukat

BÜLENT ÖZASÇI

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

AHMET TOYOGLU Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

EKREM ÖZONAY Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın

HukukEKSPER.com ve İnterneti çok daha hızlı kullanabilmeniz için  'u öneriyoruz.