Avukatlar, sömürüye karşı birleşti

Avukatlar, sömürüye karşı birleşti
Pek çok mesleğin piyasanın ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirildiği bir dönemden geçiyoruz. Avukatlık mesleğinde de bu dönüşüm etkin bir biçimde hissediliyor. Uzmanlaşma ve meslekte nitelik düşüşü argümanları ile gerekçelendirilmeye çalışılan bu dönüşümler, bir yandan mesleğin kamusal yanını hissedilir ölçüde önemsizleştirirken, diğer yandan avukatları gözle görülür bir biçimde işçi ve patron olarak ikiye bölüyor. Sermaye birikimine sahip bir kısım avukat devasa hukuk büroları kurup, yanında 150-200e kadar varan sayılarda kişi çalıştırırken, özellikle genç avukatlar bakımından gözle görülür bir işçileşme süreci yaşanıyor. Gerçekten de bugün œavukat sıfatını taşıyan büyük bir çoğunlu