Avukatlar, sömürüye karşı birleşti

Avukatlar, sömürüye karşı birleşti
Pek çok mesleğin piyasanın ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirildiği bir dönemden geçiyoruz. Avukatlık mesleğinde de bu dönüşüm etkin bir biçimde hissediliyor. Uzmanlaşma ve meslekte nitelik düşüşü argümanları ile gerekçelendirilmeye çalışılan bu dönüşümler, bir yandan mesleğin kamusal yanını hissedilir ölçüde önemsizleştirirken, diğer yandan avukatları gözle görülür bir biçimde işçi ve patron olarak ikiye bölüyor. Sermaye birikimine sahip bir kısım avukat devasa hukuk büroları kurup, yanında 150-200e kadar varan sayılarda kişi çalıştırırken, özellikle genç avukatlar bakımından gözle görülür bir işçileşme süreci yaşanıyor. Gerçekten de bugün œavukat sıfatını taşıyan büyük bir çoğunluğumuz, esasında patron bir avukatın elemanı olmaktan öteye gidemiyoruz.

Bu tablo, sistemli bir iktisadi politikanın ürünü ve yalnız biz avukatları da etkilemiyor. Mesleğimizin kamusal yanı, savunmanın toplum yaşamı içerisindeki önemi gibi temel bazı başlıklardan ötürü, piyasalaşmanın yıkıcı etkilerinin sonuçları bütün toplumu etkiliyor.

Geçtiğimiz günlerde avukatlık alanında yaşanan piyasalaşmanın düzeyini gözler önüne sermesi açısından çarpıcı ve bir o kadar da trajik bir örnekle karşı karşıya kalındı. Sayıları güngeçtikçe artan ve artık bir şirket organizasyonu olarak hareket eden hukuk bürolarından biri olan Aksen Hukuk Bürosu da çalışmakta olan bir işçi avukat, işyerinde sendikalaşma faaliyeti yürüttüğü, Disk Sosyal ış Sendikası a üye olduğu gerekçesi ile işten çıkartıldı. Bu avukatın sendikal nedenle işten çıkartılması konusu tartışılırken, bu tartışma bir takım büyük avukatlık organizasyonlarındaki çalışma şartlarının gün yüzüne çıkmasının, bu alanlarda ciddi boyutlara varan emek sömürüsünün kavranmasının da bir zemini oldu.

Gerçekten de bugün avukatlık bürolarının bir kısmında işyerlerine giriş-çıkışlar kart okutularak gerçekleşmekte, çalışan işçi avukatlar ve diğer takip elemanları işyeri içerisinde kameralarla denetlenmektedir. Ancak buna rağmen yasalar karşısında kişilerin haklarını korumakla yükümlü avukatlar” kendi fazla mesai ücretlerini talep edememekte, çoğunlukla 50 saat ve üzerinde çalışmaktadır. Bir yandan performans ve prim uygulamaları çalışanlar kendileri ile ve birbirleriyle yarıştırılıp esnek çalışma saatleri dayatılırken diğer yandan türlü bahanelerle işçilerin prim hakedişleri ve fazal çalışma ücretleri dahi gapedilmektedir. Birçok işçi avukat aldıkları gerçek ücret üzerinden sigortalanmamaktadır. Bütün bu sorunlar bugün işçi-işveren uyuşmazlıklarının da temelini oluşturmaktadır. Ve işte son kertede iş tıpkı fabrikalarda olduğu üzere sendikalaşma hakkının gaspına dek uzanmıştır.

Bu nedenle bizler, burada bir araya gelerek basın açıklamasına katılan avukat ve stajyer avukatlar olarak;
Bütün avukatların ve baroların yaşanan sorunlara karşı duyarlı olması ve sorunun kaynağını tanımlayarak çözüm önerileri sunması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Avukatlar, bağlı oldukları meslek örgütleri ve hukukçuların yer aldığı çeşitli örgütlenmeler süreci doğru okuyarak sorunların çözümüne yönelik taleplerini oluşturmalı ve bu doğrultuda yasal düzenlemeler yapılması için harekete geçmelidir. Diğer yandan toplumsal adaletin sağlanmasının en önemli koşullarından birinin, savunmanın her anlamda bağımsızlığı olduğu düşünüldüğünde konunun toplum tamamını ilgilendirdiği de unutulmamalıdır!
Bugün karşımıza çıkan ve sendikal nedenle bir avukatın işten çıkartılması ile sonuçlanan uygulama bizler açısından kabul edilemezdir. Sendikal örgütlenme yasalar, anayasa ve uluslar arası sözleşmelerle güvence altına alınmış bir haktır. Avukatların sendikalaşması konusundaki bütün diğer tartışmalardan bağımsız olarak, özellikle bir hukuk bürosunda bu hakkın engellenmesi kabul edilemez. Hakkın savunulması mesleği olan avukatlığın kendi hakları ve sorunları için mücadele etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Bizler bu uygulamayı kınıyor, sözü edilen iş yerindeki sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz!
Son olarak; piyasalaşma sürecinin ancak ortak mücadele ve dayanışma ile kırılabileceği bilinciyle tüm meslektaşlarımızı mesleğimizin geleceği için piyasalaşma politikalarına karşı daha duyarlı olmaya ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Avukatlık mesleğini neoliberal politikalara ve uygulayıcılarına mahkûm etmeyeceğimizi ilan ediyoruz!


Destekleyen Kurumlar

Piyasalaşmaya Karşı Avukatlar Platformu, Toplumcu Mühendis Mimar ?ehir Planlamacıları, Sosyal Haklar Derneği, ışten Atmalar Yasaklansın Platformu

Destekleyen Kişiler

Av. Ali Çavuş, Av. Ali Durmuş, Av. Begül Kılıçöte, Av. Bülent ?imşek, Av. Can Atalay, Av. Canan Ünal, Av. Cem Gök, Av. Ceren Uysal, Av. Çiğdem Ulukol, Av. Davut Erkan, Av. Dilek Bostancı, Av. Ela Ronabar, Av. Emel Ozan, Av. Eren Paydaş, Av. Esin Pınar, Av. Fazıl Ahmet Tamer, Av. Gökhan Erkuş, Av. Gökmen Yeşil, Av. Gül Özdemir, Av. Güçlü Sevimli, Av. Güldem Demir, Av. Gülizar Tuncer, Av. Gülvin Aydın, Av. Hakan Bakırcıoğlu, Av. Hülya Deveci, Av. Kıvanç Kayaoğlu, Av. Meryem Asıl, Av. Mutlu Varol, Av. Naile Eda Ronabar, Av. Nermin Kaplan, Av. Onur Genç, Av. Onur ?ahinkaya, Av. Ömer Faruk Akbıyık, Av. Rahim Çoksusamış, Av. Seda Acar, Av. Sema Kont, Av. Sevgi Çömlek, Av. Sevgi Kalan, Av. Seyit Nusret Öztürk, Av. Sibel Vidinlioğlu, Av. Sinem Uludağ, Av. Savaş Ersoy, Av. ?ule Kurt, Av. ?ükriye Erden, Av. Tamer Özkan, Av. Tolga Aloğlu, Av. Tolga Karagözlü, Av. Tolgay Güvercin, Av. Umut Baran Eronat, Av. Ümit Altaş, Av. Ümit Kartal, Av. Yasin Aksoy, Av. Zehra ?ahin, Av. Zeycan Balcı ?imşek
Basıb açıklamasına destek veren Toplumcu Mühendis, Mimar& ?ehir Plancıları adına yapılan açıklama aşağıdadır. Kapitalizm karanlık yüzünü beyaz yakalılara da göstermeye devam ediyor. Krizle birlikte çokça tekrarladığımız gerçekler hayatın içinde kendini doğrularken doktorlar, mühendisler, mimarlar, plancılar, medya ve bilişim sektörü çalışanları derken şimdi de avukatlar da bu cendereyi yakından hissediyor. Geçtiğimiz günlerde ıstanbulda Aksen Hukuk Bürosunda çalışan Avukat Cem Gökle DıSKe bağlı Sosyal-ış Sendikasına üye olmasının hemen ardından performans düşüklüğü” gerekçe gösterilerek işten atıldı.

Bu olay bir kez daha göstermiştir ki geçmişin ayrıcalıklı meslekleri birer ikişer erimekte kapitalizmin evrensel kurallarının arasında nesnelliğe teslim olmaktadır. Bu bir rastlantı değil neo-liberal politikalardan beslenen meslek ve alanlarda yaşanan dönüşümün eseridir. Zira ücretli avukatların sorunları da bizim alanımızda yaşananlardan farklı değil. Çoğunluğunu genç avukatların oluşturduğu ücretli avukatlar bir avukata bağlı olarak sigortalı çalışmaktadır. Mesai saatleri belirsiz, fazla mesai ücreti almıyorlar, sigorta primleri de gerçek ücretleri üzerinden yatırılmıyor.

Biz, daha önce de söylediğimiz gibi işçi ve emekçilerin sorunlarının ortak olduğunu araya örülen duvarların birer yalandan ibaret olduğunu biliyoruz. Bugün mücadele adına söylenecek sözler işçi sınıfının ve emekçilerin birleşik mücadelesinin hayati olduğunu içermediği sürece anlamsız kalacaktır. Bu yüzden sendikalaştığı için işten çıkartılan Avukat Cem Göke destek vermeyi beyaz yakalıların örgütlenmesi açısından önemli buluyor ve yanında olduğumuzu belirtiyoruz.
 

Toplumcu Mühendis, Mimar& ?ehir PlancılarıÖzet


Hukuk Eksper Öneriyor:

Alanında Uzman Avukatlarla Çalışın, İşinizi, Hayatınızı, Geleceğinizi Şansa Bırakmayın.

Istanbul Avukat

KURTULUS TOKER Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

AVNI OLCAY Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Antalya Avukat

FAHRETTIN DOGAN KÖKEN Antalya

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

YUSUF ZIYA ERBIL Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

YALÇIN HIDAYETOGLU Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

SAHIKA CAN Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Izmir Avukat

FERRUH IDIL Izmir

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

SELAHATTIN ÇEBISLI Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

CEMIL AYDINALP Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

RANA TEZCAN AÇIKGÖZ Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın

HukukEKSPER.com ve İnterneti çok daha hızlı kullanabilmeniz için  'u öneriyoruz.