Gebelikte işten çıkarılma - HukukEKSPER.com'da.
 
Avukat ve Hukuksal Arama: Örn: Av. Mehmet Türkoğlu, İstanbul Avukat, ... Davası nasıl açılır?, Bosanma Avukatları vb.
 

Konu Açmadan! Hukuk Forumumuzdaki Onbinlerce Konu Arasında Arama Yapın!

Sorunuz her ne olursa olsun mutlaka bir yanıtı vardır. Hukuki tüm sorularınızı yukarıdaki formdan arayın, yanıtları anında bulun!

Gebelikte işten çıkarılma

KIDEM TAZMİNATI ALMAYA HAK KAZANMIŞ BİR BAYANIN 33 HAFTALIK HAMİLE İKEN İŞTEN ÇIKARILMASI DURUMUNDA ALACAĞI TAZMİNATLAR HANGİLERİDİR? TEŞEKKÜR EDERİM

Cevap #1
Hizmet süresi 1 yılı aşmış ise kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı hakkı vardır.
----------------------------------------------
4857 sayılı iş K.
Madde 5 - İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.

İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.

İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.

İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.

İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır.

20 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur.
----------------------------------------------------------
Böyle bir ihtimal varsa işe iade davası hakkınız da vardır.

Öncelikle bir avukat ile görüşmeniz yararlı olacaktır.

Cevap #2
Konuya SSK mevzuatı yönünden bakılacak olursa, 506 sayılı kanunun
Geçici iş göremezlik ödeneği :

Madde 49 -

(Değişik : 29.07.2003 - 4958 / 32 md. Y.T. 06.08.2003) Kendisi için doğumdan önceki bir yıl için* de en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise, doğumdan önceki sekiz haftaya iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

(Ek : 29.07.2003 - 4958 / 32 md. Y.T. 06.08.2003) Kadın sigortalının isteği ve doktorun onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, çalışılan süreler kadın sigortalının doğum sonrası sürelerine eklenir.

Bu ödenek hiçbir şekilde kesilmez. Hükmüne göre, analık geçici işgöremezlik ödeneğinden faydalanılabilmesi bakımından, 33 haftalık hamile ve yeterli prim ödeme gün sayısına sahip olan sigortalının iş akdi sona ermeden doğum öncesi izne ayrılması gerekir.

 

*Yeni

Hukuk Eksper Öneriyor:

Alanında Uzman Avukatlarla Çalışın, İşinizi, Hayatınızı, Geleceğinizi Şansa Bırakmayın.

Bursa Avukat

RIDVAN DEMIRCIOGLU Bursa

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

CEMAL CUMHUR AKGÜL Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

RAMAZAN SAYAN Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

SIBEL ÖNDER Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Izmir Avukat

VEHBI CEM KOÇ Izmir

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
 Avukat

ZENNURE TOKGÖZ

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

HÜLYA YÜCESOY SARAL Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

ERDAL DEMIR Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

ALI ABA TALIPOGLU Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın
Istanbul Avukat

AYSEGÜL BÖLÜK Istanbul

Uzmanlık Eklenmedi

Avukatla İletişim: İçin Tıklayın

HukukEKSPER.com ve İnterneti çok daha hızlı kullanabilmeniz için  'u öneriyoruz.